Prevodilac

Arhiva članaka

Javna saopštenja

OCJENE I STAVOVI

 

   Matica muslimanska Crne Gore

Samostalno udruženje u oblasti kulture

   manjinskog muslimanskog naroda

               Broj:  2

       08.10.  2016. godine

 

 

             Skupština  Matice muslimanske Crne Gor, na osnovu člana 16 Statuta i Analize nacionalne diskriminacije i asimilacije Muslimana Crne Gore,  autora Dr Avdula Kurpejovića, u izdanju Matice muslimanske 2014. godine, na  VI. redovnoj sjednici  održanoj     2016. godine,  jednoglasno je  usvojila-

 

                            Ocjene i stavove

             o  nacionalnom i političkom položaju  

                       Muslimana  Crne Gore

                                                                      Ostvarivanje čl. 79

                                                                      Ustava zajemčenih prava.                                            

                   

                         Uvodne napomene                                                                                                                                         

 

Skupština Matice je, na prijedlog Predsjednika Matice ocijeniila cjelishodnim da se  usvoje  Ocjene i Stavovi o  nacionalnom i političkom položaju Muslimana Crne Gore, i da se ne podnosi Izvještaj o radu organa upravljanja, jer se Ocjenama i Stavovima prikazuju i značajni rezultati djelovanja organa upravljanja Matice na ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka koji, bi se  prikazali u izvještaju. Pri tome se polazi i od činjenica da su na proteklim redovnim sjednicama i svječanoj sjednici Skupštine,  povodom 15.toj godišnjice Matice,  za koju je štampana  brošura „ 15. godina Matice muslimanske“ u prikazani retzultati rada organa upravljanja Matice.

 

2.

Uz to, Upravni odbor je  svake godine razmatrao izvještaje za proteklu godinu o ostvarivanjmju statutarnih ciljeva i zadataka i upoznavao se sa  Informacijom predsjednika Matice o rezultatima rada na ostvarivanju statutarnih ciljeva i zadataka.

Ovoj je sedmi dokumenat Skupštine Matice muslimanske o statusu i položaju Muslimana Crne Gore, jer se njihov položaj stalno pogoršavao da bi sada bio najnepovoljniji od pripadnika drugih manjinskih naroda Crne Gore.

Skupština je, u proteklom Dvadestogodišnjem periodu, izdala i javnosti prezentirala još šest dokumenata o društvenom, političkom, kulturnom i nacionalnom statusu i položaju i ugroženosti kulturnog i nacionalnog identitta i  kulturne baštine i nametanja bošnjačke asimilacije Muslimana, ali nadležni državni organi i rukovodstva Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije nijesu ništa preduzimala na  ostvarivanju stavova iz ovih dokumenaata i time sprečavanju tihe asimilacije, diskriminacije i velikobošnjačke asimilacije. Znači, ispoljavan je ignorantski, podcjenjivaćki, pasivni i marginalizovani odnos, prema položaju Muslimana, što je pogodovalo ostvarivanju velikobošnjačkog asimilatorskog programa negiranja nacionalnog identiteta Muslimana i nametanja im političke i asimilatorske tvorevine Bošnjaka i time pogoršavanju njihovog nacionalnog i političkog položaja.

Ta dokumenta su:

Ocjena i stavova Skupštine o kulturnom i nacionalnom statusu i položaju autohtonih Muslimana Crne Gore,

Ocjene i stavovi Skupštine o zaštiti od tihasimilacije,diskriminacije i bošnjačke asimilacije.

Ocjene i stavovi o zaštiti od diskriminacije i nametanja velikobošnjačke asimilacije,

Prospekt   Matica muslimanska Crne Gore, 2006. godine,

Apel Muslimanima Crne Gore o očuvanju nacionalnog identiteta prije popisa stanovništva 2003. godine i

3.

 

Flajer prije popisa stanocništva 2011. godine.

Rezultati rada organa upravljanja  Matice, Predsjednika i Upravnog odbora  su dostupni članstvu i javnosti  preko medija i sajta Matice.

Mnogo značajniji i trajniji rezultati rada Matice muslimanske u dvadesetogodišnjem periodu su ostvareni u Naučno-istraživačkom radu i izdavaštvu i osnivanju i izlaženju iz štampe sedam brojeva časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore.

Ocjenama i Stavovima su ptikazani najbitniji rezultati rada organa upravljanja Matice na ostvarivanju statutarnih ciljeva zadataka, tako da ima, djelimično, i karakter izvještaja.

U nekim dijelovima Ocjena i Stavova se govori o položaju Muslimana, umjesto manjinskog muslimanskog naroda, saglasno  Ustavu Crne Gore i činjenici da zvanično ni jednim pravnim aktom u Crnoj Gori nije utvrđeno koji narodi imaju status manjinskih.

 

Ocjene

o ostvarivanju Ustavom zajemčenih prava

                          manjinskog muslimnskog naroda   

                                    Crne Gore (Član 79)

 

Organi upravljanja Matice muslimnske Crne Gore intenzivno i kontinuiraano se angažuju i djeluju na ostvarivanju Posebnih manjinskih prava zajemčenih članom 79 Ustava Crne Gore.

Matica je redovno zahtijevala od Ministarstva prosvjete na ostvarivanjmju Ustavom zajemčenog prava obuhvata nastavno-obrazovnim i naučnim programima istorije, tradicije, kulture i nacionalne osobenosti pripadnika manjinskih prava i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Ovo pravo je bilo zajamčeno i Ustavom iz 1992. godine, ali za 15. godina njegovog važenja, i uz zahtjeve podnošene svake godine od Matice muslimanske Crne Gore, ono nije ostvareno.

 

Vlada je Vladinom manjinskom politikom, donesenom 2008. godine, utvrdila rok od četiri godine da Ministarstvo prosvjete realizuje ovo Ustavom zajemčeno pravo, ali ono to nije uradilo ni pored svake godine podnošenja zahtjeva Matice muslimanske Crne Gore.

Matica je, isto tako, svake godine podnosila zahtjev Ministarstvu kulture o zaštiti materijalne i duhovnme kulturne baštine  od negiranja, prisvajanja i proglašavanja bošnjačkom, asimilacijom, ali ono to nije uradilo.

Počev od 2008. godine, kada je Matica muslimanska Crne Gore osnovana kao Samostalno udruženje u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroa, upisana u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici, Matica je svake godine podnosila zahtjev i urgencije za ostvarivanje materijalnme pomoći države po članu 79 tačci 6, ali ono to nije ostvarilo. Matica je tražila od predsjednika države i predsjednika Vlade da „privole“, ministra kulture Mićunovića i novog Goranovića, da ostvare Ustavom zajemčeno pravo i time svoju obavezu, ali je sve to bilo uzaludno.

U Analizi nacionalne diskriminacije i asimilacije Muslimana Crne Gore,  koja je sastavni dio ovog Dokumenta, detaljno j analiziran ppoložaj pripadnika manjinskog muslimanskog naroda u odnosu na položaj drugih manjinskih naroda i istovremeno izvršena Analiza ostvarivanja članom 79 Ustava zajemčenih prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Matica muslimanska Crne Gore Samostalno udruženje u oblasti kulture  manjinskog muslimanskog naroda. osnovna je 05.10.1996. godine i otpočela sa radom bez najosnovnijih uslova rada, kancelariskog prostora, tehnike, administrativnog radnika i finansijskih sredstava.  Uz to, od osnivamšnja do današnjih dana  i sada Matica je izložena  brojnim iskušenjima, izazovima, osporavanjima, ignorisanjima, omlovažavanjima i osporavanjima

5.

 

legitimiteta i legaliteta i nazivana raznoraznim institucijama, ekspoziturama, a posebno je bio izložen napadima, klevetama i uvredama njen predsjednik.   No, organi upravljanja i posebno predsjednik Matice su tome uspješno odolijevali i ostvarivali značajne rezultate zajedničkog interesa autohtonih Muslimana Crne Gore.

Sada akteri velikobošnjačkog nacionalističkog, asimilatorskog i islamskog programa  akatuju na  prisvajanju i proglašavanju bošnjačkom izuzrtno značajnom i osobenom

materijalnom i duhovnom kulturnom baštinom autohtonih Muslimana Crne Gore

što je školski primjer asimilacije.

Svim iskušenjima i izazovima organi upravljanja, a posebno predsjednik Matice, su se uspještno suprostavljali na

istorijskim, kulturnim i naučnim saznanjima,  činjenicama i argumentima, jer  nepobitna  istina  i činenjice su  jedino, a mišljenja  pakosti, uvrede, laži i prevare različite i neosnovane.

Polazeći od nepobitne činjenice da se istorijom, tradicijom, etnologijom, kulturom, kulturnom baštinom, nacionalnim identitetom i statusom i položajem autohtonih Muslimana Crne Gore nijesu bavile niti se sada bave naučne, istorijske, kulturne i druge institucije, koje se finansiraju iz državnog budžeta u čijim prihodima participiraju i Muslimani, kao i od činjenice da Muslimani Crne Gore  postoje više od 560. godina, Matica muslimanska je kao priopritetan zadatak ostvarivanja statutarnih ciljeva i zadataka utvrdila:

 

                   Naučno-istraživački rad i izdavaštvo

Matice muslimanske Crne Gore

 

Umni ljudi su kazali:

Sve što se pamti zaboravlja se, a sve

                                                što se napiše ostaje da se pamti“.      

                                                              

Cilj je bio i  da se počne sa djelimičnim nadomještanjem propuštenog u izučavanja i javnosti prezentiranju istorije o postojanju Muslimana Crne Gore, kao autohtonog naroda i time potreba i obaveza da se izučava njihova etno-geneza, istorija, kultura, istorisjki evolutivni proces narodnosnog oformljenja i nacionalni identitet.

U nemanju poslovnih, tehničkih, finansijskih i kadrovskih uslova  za relativno kratko vrijeme od nepunih 18. godina (od 1998 do 2015.), bavljenja Naućno-istraživačkim radom i izdavaštvom, Matica je uspjela da  izda prvo, izuzetno značajno, naučno djelo:    Program nacionalne afirmacije Muslimana u Crnoj Gori ,  iako do tada, a ni sada, nije poznato da je neka  druga institucija, napisala i javnosti prezentirana Program nacionalne afirmacije Muslimana na Balkanu i u Evropi. Program nacionalne afirmacije Muslimana Crne Gore je i danas tražen od biblioteka, naučnih institucija,  naučnih radnika, asistenama, magistranata kao i doktoranata.

Od osnivanja Fonda za manjine, 2008. godine,  svi projekti Matice su finansirani  zaključno sa 2016. godinom. Od osnivanja Matice, 1996. godine, zaključno sa 2015. godinom  realizovano je 27. projekata i izdato 19. izdanja.

U ovom periodu su izašla iz štampe sedam brojeva časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore.

Od izuzetnog  je značaja  što je u ovom mandatu Skupštine  Matica realizovala projekat, prvi put od postojanja Muslimana Crne Gore,

Istorija Muslimana Crne Gore u dvije knjige, 2013. i 2015. godine.

 

      Znači, ono što se nije htjelo niti je kome uspjelo, izuzimajući knjigu istoričara Dr Ejupa Mušovića, Muslimani Crne Gore, koja je izašla iz štampe 1997. godine, htjelo se i uspjelo je Matici muslimnskoj Crne Gore.

 

7.

Da nijje ništa rugo uradila Matica u načmo-istraživačkom radu i izavaštvu, dosta je uradila što je realizovla projekat i izdala  prvu Istoriju autohtonih Muslimana Crne Goe, u dvije knjige. Prvu knjigu 2013. godine a drugu knjigu 2015. godine. To je prva istorija autohtonih Muslimana Crne Gore od svog postanka i trajanja preko 560. godina.

Zato je, s punim pravom, u Istoriji Muslimana Crne Gore, knjizi drugoj, zlatnim slovima upisana Matica muslimanska Crne Gore i  njen predsjednik Dr Avdul Kurpejović.

Od izuzetnog je značaja što su na realizaciji istraživačkih projekata i autori radova časopisa OSVIT angažovani i eminentni naučni i kulturni radnici raznih profesija i različitih nacionalnosti, Muslimani, Crnogorci, Srbi i  Albanci, jer Matica u svom članstvu ima ugledne naučne radnike crnogroske i albanske nacionalnosti.

Sva izdanja Matice su besplatna, jer se dobijaju bespovratna sredstva od Fonda za manjine za realizaciju projekata i štampanje izdanja.

Značajno je osnivanje časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore u objavljivanje naučnih i stručnih radova eminentnih naučnih radnika

u sedam do sada izašlih brojeva. Izdavanje časopisa finansira Fond za manjine, odnosno ostvarivanje i zaštitu manjinskih prava.

Naučno-istraživačkim radom i izdavaštvom daje se najuspješniji trajan doprinos ostvarivanju Ustavom zajemčenih prava pripadnika manjinskih muslimanskog narodaCrne Gore.

 

O c j e n e

o nacionalnom  političkom položaju manjinskog

               muslimanskog naroda  Crne Gore.

 

                                                                        Članom 79 Ustava zaje-

                                                                        mčenih prava. 

                                            

U proteklom 20-togodišnjem periodu postojanja i djelovanja Matice muslimanske Crne Gore stvarni položaj manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, u odnosu na položaj drugih manjinskih naroda,  je znatno nepovoljniji, jer su izloženi tihoj nacionalnoj asimilaciji, nacionalnoj diskriminaciji i bošnjačkoj asimilaciji.

      Od 1996. godine počinje proces pogošanja društveno-ekonomskog, nacionalnog, kulturnog i političkog položaja Muslimana koji traje do današnjih dana. Znači, taj proces traje kontinuirano punih dvadeset godina i za svo vrijeme vlast je vršila i vrši Demokratska partija socijalista, u nekom periodu u koaliciji sa Socijaldemokratskom partijom i u zadnjem mandatu sa tri partije, stranke,  manjinskih naroda.

      Radi izučavanja, proučavanja i prezentacije stvarnog društveno-ekonomskog, nacionalnog, kulturnog i političkog statusa Muslimana, Matica je 2013. godine prijavila na Konkurs Fonda za manjine projekat  Analiza nacionalne diskriminacije i asimilacije Muslimana Crne Goe,  koja je izašla iz štampe 2014. godine i distribuirana svim organima vlsti, državnim organima i institucijama, Ombudsmanu i drugim korisnicima. Nijedan primalac Analize nije našao za shodno da je pročita niti da obavijesti Maticu o tome da li će išta peduzeti niti da Analiza nije zasnovana na nepobitnim činjenicama i saznanjima.

U Analizi su nalizirani i date ocjene o položaju Muslimana u tri bitna segmenta kulturnog, nacionalnog i društveno-političkog položaja Muslimana, koji doslovno odražavaju statutarne ciljeve i zadatke i druga dokumenta Matice muslimanske Crne Gore.

 

Tiha nacionalna asimilacija

         manjinskog muslimansskog naroda Crne Gore

 

      Tiha nacionalna asimilacija Muslimana Crne Gore traje od njihovog nastanka, tj. od prije više od 560. godina.

 

Prvi put u istoriji ovog naroda zvanično je zajamčeno  Ustavom 1992. godine, pravo da se nastavno-obrazovnim programima obuhvati istorija, tradicija, kultura i nacionalna osobenost Muslimana. To je bilo ozvaničenje kraja tihoj asimilaciji pripadnika etničke nacionalne zajednice Muslimana Crne Gore. Međutim, taj Ustav je bio na snazi 15. godina a to zajamčeno pravo Ministarstvo prosvjete nije ostvarilo. Svake godine, od 1995. Matica je zagtijevala početak rada na   ostvarivnju ovog, Ustavom zajamčenog prava, ali uzaludno. Ministarstvo prosvjete nije našlo za shodno da odgovori ni na jedno  zvanično traženje i  insistiranje Matice muslimanske Crne Gore.

Ustavom 2007. godine zajemčeno je pravo obuhvatnosti nastavno-obrazonim i naučnim programima istorije, kulture i nacionalne osobenosti Muslimana. Vladinom Strategijom manjinske politike, iz 2008. godine, utvrđen je rok Ministarstvu prosvjete od četiri godine da se ostvari ovo Ustavom zajemčeno pravo. Ono nije ostvareno, iako je Matica svake godine zahtijevala i  urgirala na tome. Nije dobila ni odgovor da li se radi na tome.

Drugi nepovoljni položaj pripadnika manjinskog muslimnskog naroda Crne Gore, u odnosu na položaj pripadnika drugih manjinskih naroda je :

Nacionalna diskriminacija

           manjinskog muslimnskog naroda Crne Gore

 

Nepovoljan nacionalni položaj pripadnika manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore je u neostvarenoj autentičnoj i odgovorajućoj njihovoj zastupljenosti u Skupštini Crne Gore, jer

imaju samo, formalno, jednog, dok novonastali Bošnjaci imaju jedanaest, Albanci pet i Hrvati dva poslanika. Ustavom zajemčenmo pravo srazmjerne zastupljenosti u javnim službama organa državne uprave i lokalne samouprave, ne važi za Muslimane. Njih nema nigdje u tim organima, dok ima znatan broj novonastalih Bošnjaka

među kojima i dva ambasador, dva konzula, čest direktora državnih institucija, potpredsjednika Skupštine, dva potpredsjednika Vlade, sekretara ministarstva i znatan broj savjetnika.
Negiranje nacionalnog identiteta i nametanje

     velikobošnjačke asimilacije pripadnicima manjinskog

                     muslimanskog naroda Crne Gore

 

      Utemeljenje novonastalog velikonacionalističkog, bošnjačkog i asimilatorskog islmskog programa je sadržano u Islamskoj Deklaraciji Alije Izetbegovića, Programskoj deklaraciji Stranke demokratske akcije usvojenoj na Osnivačkoj skupštini stranke i nelegitimnom i nelegalnom tzv. Bošnjačkom saboru održanom u Sarajevu 1993. godine kada je donesena Odluka o kolektivnom nacionalnom preimenovanju, asimilaciji, Muslimana Bosne i Hercegovine i drugih država u Bošnjake. (Detaljnija obrada u radu dr Avdula Kurpejovića, Muslimani Crne Gore, od Islamske deklaracije do bošnjačke asimilacije, objavljenom u časopisu OSVIT glas Muslimana Crne Gore, br, 5/2013. godin).

Ostvarivanje velikobošnjačkog nacionalističkog i asimilatorskog programa u Crnoj Gori se sprovodi nesmetano od rukovodstava Demokratske  partije socijalista i dijelom Socijaldemokratske partije,  u kojima su Muslimani politički organizovani, kojim se neosnovano

negira nacionalni identitet autohtonih Musliana i nameće im se politička i asimilatorska tvorevina bošnjači. Rukovodstva ovih političkih partija umjesto suprostavljanja i zaštite nacionalnog identiteta svog članstva Muslimana, imalo je i sada ima  blagonaklon odnos prema asimilatoskom djelovanju aktera bošnjačke asimilacije. Tako je za relativno kratko vrijeme, prema podacima popisa stanovništva 2003. godine, broj Muslimana je sveden  na nekih 25. hiljada, sa oko 90. hiljada, koliko ih je bilo u popisu 1991. godine.

 

11.

Zapostavljanje i ignorisanje Muslimana i prepuštanje njihovoj bošnjačkoj asimilaciji, koja ima krajnji cilj etno-genocid, je tragično po ovaj narod, nepovoljno za Crnu Goru i time Demokratsku partiju socijalista.

Djelovanje na negiranju nacionalnog identiteta i prisvajanju matertijalne i duhovne kulturne baštine se nastavlja u kontimnuitetu. U tome strateg i realizator je propfesor istorije Šerbo Rastoder i veliki broj nevladinih petočlanih ili tročlanih porodičnih nevladinih organizacija koje svojim projektima koje finansira Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava prisvajaju cjeloikupnu društenu baštinu Muslimana.

Najnoviji atak i velika opasnost po očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta Muslimana je pisanje Leksikona Bošnjaka/muslimana, čiji autori su Šerbo Rastoder i Sait Šabotić. Predsjednik matioce je reagovao na Okruglom stolu i pisanjim Primjedbama poslije održanog Oklruglog stola kao i Reagovanjem na prvo predstavljanje, špromociju, Leksikona u Islamskom centru u Baru.

Nepobitna je istina sa su birači Muslimani obzbeđivali pobjedu poslaničke liste DPS i SDP od parlmentarnih izbora 1996. do zaključno sa izborima 2012. godine, da su Muslimani doprinijeli pobjedi na Referenduma i izboru  Predsjednika Crne Gore, a za uzvrat od DPS i SDP dobija, formalno, jednog te istog poslanika.

Prema objavljenoj poslaničkoj listi za parlamentarne izbore 16. oktobra 2016. godine nastavlja se diskriminacija pripadnika manjinskog muslimanskog naroda.

Prije sastavljanja poslaničke liste predsjednik Matice je uputio pisani prijedlog Predsjedništvu DPSa da se na poslaničkoj listi nađu dva poslanika Muslimana koji će biti izabrani za poslanike u Skupštini Crne Gore.

      Treba reći i nepobitnu činjenicu da   organi upravljanja Matice za punih 0sam godina traženja i obraćanja ministarstvu kulture i

 

 Ministarstvu  za ljudska i manjinska prava kao i svim državnim organima i institucijama Predsjedniku Države i  predsjedniku Vlade  nijesu uspjeli da ostvare  Materijalnu pomoć države Matici, zajemčenu članom 79 tačkom 6 , Ustava Crne Gore

Ovo se događa u  državni Crnoj Gori, koja slovi kao građanakska i zasnovana na vladavini prava, u kojoj se umjesto afirmacije vrši  diskriminacija kulturne institucije i asimilacija jednog od anutohtonih naroda države.  Pri tome se gubi iz vida nepobitna činjenica,  ako su

Crnogorci osnovni i noseći stub na kojemu  počiva i opstaje država Crna Gore, onda su Muslimani drugi stub njenog opstankla.  Svi drugi narodi u Crnoj Gori, osim Crnogoraca i Muslimana, imaju svoju drugu državu i domovinu.

Sadašnja sveukupna scena, politička, vjerska, kulturna, nacionalna, državna i međunarodana Crne Gore ne daje povoda za  optimizam poboljšanja statusa i položaja pripadnika manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore.

Polazeći od ostvarenih rezultata djelovanja organa upravljanja, tehničkih, kadrovskih i finansijskih uslova, neostvarivanja Ustavom zajemčenih prava pripadnika manjinskog muslimanskog naroda i sadašnjeg stvarnog nepovoljnog nacionalnog i političkog položaja pripadnika manjinskog muslimanskoig naroda Crne Gore, Skupština Matice muslimanske usvaja :

S t a v o v e

     o poboljšanju nacionalnog  i političko položaja

       manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore

saglasno članu 79 Ustava.

 

U ostvarivanju statutarnih ciljeva i priorittnih zadataka organi upravljanja Matice muslimanske Crne Gore Samostalnog udruženja u oblasti kulture manjinskog muslimanskog naroda,  će usmjeriti svoje

 

13.

 

djelovanje na realizaciji Ustavom zajemčenih i zakonima normiranih prava pripadnika manjinskih naroda i statutarnnih ciljeva i zadataka.

Analitička osnova i prioritetni zadaci na zaštiti pripadnika manjinskog muslimanskog naroda od nacionalne diskriminacije, tihe nacionalne asimilacije i velikobošnjačke asimilacije, koja se ostvaruje negiranjem nacionalnog identiteta i nametanja im bošnjačkog, kao i zaštita izuzetno vrijedne i vjekovima stvarane osobene materijalne i duhovne kulturne baštine od prisvajanja i proglašavanja bošnjačkom, su cjelovito i decidno  obrađeni  Analizi,  koja je sastavni dio ovog Dokumenta.

Na osnovu prikazanog stvarnog nepovoljnog položaja pripadnika manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore, za organe upravljanja Matice muslimanske, druge institucionalne oblike organizovanja, Savjet muslimanskog naroda, nevladina udruženja i organizacije,   i uz političku podršku rukovodstva Demokratske partije socijalista, Stavovi Skupštine i prioritetni zadaci organa upravljanja Matice su:

 

  1. Ostvarivanje članom 79 Ustavom zajemčenog prava da: „Nastavno-naučni i vaspitno obrazovni programi predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, obuhvate  istoriju, tradiciju i kulturu pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica“.

Strategijom Vladine manjinske politike iz 2008. godine utvrđena je obaveza Ministarstva  prosvjete,  da u roku od etiri godine, što nije urađeno,  „Predškolsko, osnovno i srednješkolsko obrazovanje, izmjena i usklađivanje nastavno-naučnih i vaspitno-obrazovnih programa u cilju uključivanja adekvatnih sadržaja iz kulture, tradicije i istorije manjina. Ovo podrazumijeva unošenje novih sadržaja kao obaveznih u vaspitno-obrazovni proces u svim nivoima“

 

14.

Zakonom o manjinskim pravima i  slobodana,, donesenom 2006. godine, članovima 8 i 15 normirana je ova obaveza.

Neobuhvatnost istorije Muslimana nastavno obrazovnih programima u  vremenu od njihovog postojanja je školski primjer tihe nacionalne asimilacije.

  1. Među prioritetnim zadacima organa upravlčjanja Matice je angažovanje na eliminisanju izloženosti Muslimana Crne Gore nacionalnoj diskriminaciji počev od 1996. godine, jer nije obezbijeđena njihova autentična i adekvatna zastupljenost u Skupštini Crne Gore, niti srazmjerna zastupljenost u javnim službama organa državne vlasti i loklane samouprave.
  2. Angažovanje organa upravljanja na argumentovanom suprostavljanju negiranju nacionalnog identiteta autohtonih Muslimana Crne Gore i nametanja im tuđeg, bošnjačkog, što je školski primjer nacionalne asimilacije, suprotno Ustavnim jemčenjima i međunarodnim pravnim normama.

Potrebno je posebno angažovanje i insistiranje kod Ministarstva kulture na zaštiti negiranja, prisvajanja i proglašavanja bošnjačkom vjekovima stvarane i osobenme kulturne baštine Muslimana Crne Gore.

4.Ocjene i stavovi iskazani u Analizi nacionalne diskriminacije i asimilacije Muslimana Crne Gore, autora Dr Avdula Kurpejovića, objavljeni u izdanju Matice muslimnske Crne Gore, 2014. godinesu zvanične ocjene i stavovi  Upravnog odbora i Skupštine Matice muslimnske Crne Gore, jer su zasnovani na argumentima, nepobitnim činjenicama, dokumentima i stvarnom diskriminatorskom i asimilatorskom položaja pripadnika manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore.

  1. Nastaviti sa Naućno-istraživačlim radom i izdavaštvom, saglasno kadrovskim i drugim uslovima i mogućnostima, jer nijesu istražena niti izučena mnoga pitanja kulturne i nacionalne osobenosti Muslimana Crne Gore.

15.

 

U okviru Naućno-istraživačkog rada i izdavaštva nastaviti sa izlaženjem časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore.

  1. Izvjesno je da bez političke organizovanosti Muslimana nije moguće uspješno se boriti za poboljšanje društvenog, političkog i nacionalnog položaja niti protiv bošnjačke asimilacije, koja prijeti opstanku Muslimana Crne Gore. U tom cilju predsjednik Matice će, na osnovu ovog dokumenta, pokrenuti ponovo inicijativu Savjetu muslimanskog naroda za dogovor o političkom organizovanju Muslimana, jer Savjet niti drugi insmtitucionalni oblici organizovanja ne mogu da nadomjesto političku organizovanost.
  2. Izmjenama i dopunama statuta u dijelu organa upravljanja izvršiti racionalizciju smanenjem broja organa upravljanja i broja njihovih članova, jer opšti uslovi djelovanja i pri postojanju nekoliko nevladinih udruženja i  organizacija koje se bave muslimanskim pitanjem, traže efikasniji rad i racionalniji broj organa upravljanja. Pri tome treba imati u vidu odredbe Zakona o kulturi i odredbe Zakona o nevladinim organizacijama koje se odnose na organe upravljanja i rukovođenja i  broj njihovih  članova.

Međutim, novoosnovana nevladina udruženja i organizacije su pretežno petočlane i neke imaju karakter prodičnih, su osnovane radi ostvarivanja ličnih interesa osnivača zbog prijavljivanja projekata za finansiranje od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.

8.Organi upravljanja treba da nastave aktivnosti na ostvarivanju Ustavom zajemčenog prava Matice muslimanske na materijalnu pomoć države po članu 79 tačci 6. Prestoji nastavak traženja ostvarivanja ovog prava kod Ustavnog suda i ako zatreba kod Evropskog Suda za ljudska prava, jer nadležno Ministarstvo kulture

 

 

odbija da ostvari  Ustavom zajemčeno pravo, iako je to njegova Ustavna obaveza, jer je iz domena njegove nadležnosti.

9.Predsjednik Matiće će inicirati  saradnju sa predsjednikom Savjeta muslimanskog naroda i ponuditi mu  zajedničko i usklađeno

djelovanja, saglasno zakonskim i statutaarnim nadležnostima, na ostvarivanju zajedničkih interesa Muslimana Crne Gore.

  1. Skraćeni tekst Ocjena i Stavova dostaviti Vladi, ministarstvima kulture, prosvjete i za ljudska i manjinska prava,  Ombudsmanu, Predsjedništvu Demokratske partije socijalista i tražiti od Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Ombudsmana da u godišnjim izvještajima obuhvate Ocjene i Stavove o sadašnjem nepovoljnom položaju pripadnika manjinskog muslimanskog naroda Crne Gore. Ocjene i Stavove dostaviti i Odboru Skupštine Crne Gore za ljudska prava i slobode, Evropskoj komisiji nevladinim udruženjima i organizacijama, Međunarodnim nevladinim organizacijama i štampanim i elektronskim medijima, direktno i posredstvom Agencije Mina i Portala.
  2. Integralan tekst Ocjena i Stavova ubjaviti u narednom broju časopisa OSVIT glas Muslimana Crne Gore i na sajtu Matice.
  3. Obavezuju se stalni članovi Skupštine, članovi Upravnog odbora koji su predsjednici Povjereništava i svi članovi Matice da rade na prezentaciji i ostvarivanju Ocjena i Stavova. .
  4. Ostvarivanje ovih stavova će pratiti predsjednik Matice i predsjednik Upravnog odbora.

PREDSJEDNIK,

dr Avdul Kurpejović

OBAVJEŠTENJE

MMCG LogoŽiriji za dodjeljivanje nagrad, priznanja i zahvalnica Matice muslimanske Crne Gore, na sjednici održanoj 04.09.2011. godine, usvojio je- 

O B A V J E Š T E NJ E 

Opširnije

DISKRIMINACIJA MUSLIMANA CRNE GORE

MMCG LogoMATICA MUSLIMANSKA CRNE GORE

Broj: 11/2010.

DISKRIMINACIJA MUSLIMANA CRNE GORE

  Opširnije

INICIJATIVA

MMCG LogoI N I C I J A T I V A

Matice muslimanske Crne Gore

o zabrani upotrebe dvojne nacionalnosti Bošnjak/Musliman

  Opširnije

JAVNI POZIV

MMCG LogoMatica muslimanska Crne Gore, Samostalno udruženje u oblasti kulture autohtonog muslimanskog naroda Crne Gore, upućuje

 

J A V N I   P O Z I V 

pripadnicima muslimanske nacionalnosti za uspostavljanje saradnje

  Opširnije